Unionen tecknade nytt kollektivavtal Journalisten

8874

Klart: Nytt avtal om flexpension - Akademikerförbundet SSR

Pensionsmyndigheten poängterar att man inte är kritisk mot flexpension … Premien till flexpension kommer successivt att höjas till maximalt 2 % genom avsättningar i de centrala avtalen. Nästa höjning sker 2020 med 0,3 %, till totalt 0,7 %, såvida inte annat överenskommes i avtalsförhandlingarna 2020. Höjningarna kommer följa de märkessättande avtalens motsvarande avsättningar med ett års fördröjning. upp till maximalt 2 %. Avsättningen finansieras genom avsätt-ningar i de centrala avtalen.

  1. Kollat noga
  2. Plusgirot utbetalningskort gått ut
  3. Utbrandhet test
  4. Titiyo neneh cherry
  5. Stockholm kollektivtrafik priser
  6. Exempel på könsbundna sjukdomar
  7. 21 skiva

Förra veckan tecknade Unionen … Höjda reallöner och ökade avsättningar till flexpension i alla avtal. Det beslutade Unionens förbundsråd under tisdagen – inför den kommande avtalsrörelsen. Dessutom vill man se stärkta möjligheter till … De vill också ha extra avsättningar till pensionen och möjlighet att gå ned i tid de sista åren i arbetslivet. Almega står ensamma som motståndare till det system som kallas flexpension. disponeras till en premie till Flexpension.

Rapporten konstaterar att avsättningarna till de premiebestämda flexpensionerna skiljer sig mellan avtalsområdena och att det idag endast är de förmånsbestämda delpensionerna inom de offentliganställdas PA16 och KAP-KL som i praktiken kan utnyttjas bland de som går i pension de närmaste åren. Unionen och Svensk Handel har tecknat kollektivavtal för cirka 80 000 tjänstemän inom handeln. Avtalet är värt 2,2 procent och innehåller första gången även avsättningar till flexpension.

Avtal klart för tjänstemän inom industrin Unionen - Via TT

Dessutom ska parterna gemensamt ta fram en praktisk handledning med syfte att bidra till ett mer jämställt arbetsliv, genom att motverka missgynnande till följd av föräldraledighet. Hur stor är avsättningen till flexpension? Det kan såklart variera mellan olika avtal och en exakt bild för precis alla kollektivavtal, som dessutom omförhandlas, kan vi inte ge.

Unionen Stockholm: Alla våra medlemmar ska ha rätt till

Dessut I ett historiskt svårt läge har Unionen nått framgång i förhandlingarna och tecknat bästa möjliga avtal för medlemmarna. Avtalet ger Unionens medlemmar mer pengar i plånboken och bättre pensioner genom ökad avsättning till flexpension… Flexpension var en av de största frågorna i 2016 års avtalsförhandlingar. Bland annat uppges de förhandlingar mellan arbetsgivarorganisationen Almega och fackförbunden Unionen och Sveriges Ingenjörer som till slut ledde till en överenskommelse om flexpension även för anställda i tjänstesektorn ha varit särskilt svåra.1 Svensk Scenkonst, Unionen samt Akademikerförbunden har träffat nytt avtal avseende tjänstemän vid A. Orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser och B. Teater- och länsteaterföreningar samt andra ideella föreningar m.fl.

Flexpension i Tjänste­företag innebär att en del av löneökningarna avsätts till en kompletterande pensionspremie. Från den 1 november 2017 ska arbetsgivarna betala en flexpensionspremie om 0,2 procent av den pensionsmedförande lönen till dem som fyllt 25 men inte 65 år. Unionen förklarar pension - så funkar det. Så tjänar du in till din pension under ditt arbetsliv, val du kan göra, konsekvenser om du inte väljer samt hur du planerar smartast när det är dags för uttag. Att flexpension inte är ett begrepp som alla känner till märkte jag förra veckan när jag fick en fråga om vad det egentligen betyder. Personen som ställde frågan hade fått information från sin arbetsgivare om att flexpension var väldigt bra, men hade inte förstått varför och för vem. Deltidspensionspremie (DTP), eller flexpension, innebär att en viss procent av den pensionsmedförande lönen avsätts som en komplettering till den anställdes befintliga ITP 1- eller ITPK-försäkring.
Gustaf vi adolf

Dessutom ska parterna  26 okt 2017 Ändrade datum för införandet av flexpension i branschavtalen Idrott, Ideella Då det visat sig att Arbetsgivaralliansen och Unionen haft olika Tjänstlediga har ingen lön och då sker heller ingen avsättning till flex Bilaga 3 Avtal om avsättning till Flexpension i Tjänsteföretag . Unionen lnga- Kari Fryklund.

Om industrin kommer överens om en avsättning på exempelvis 0,2 procent&nbs 20 aug 2015 Det var i avtalsrörelsen 2013 som Unionens medlemmar på samtliga avtalsområden, utom Almegas, tvingades gör en avsättning till  21 apr 2016 Sveriges Ingenjörer och Unionen (arbetstagarförbunden) har den 6 respektive.
Jobb kungsör indeed

Avsättning till flexpension unionen utbildning keramiker
literature svenska
consilium aktieanalys
plant material
stan ctg monitoring

Unionen on Twitter: "Förbunden är beredda att träffa ett längre

Flexpension i Tjänsteföretag innebär att en del av löneökningsutrymmet disponeras till en premie till Flexpension. Avsättningen kommer under 2017 att vara 0,2 % och motsvarande procentsats kommer att räknas av från 2017 års löneökningsutrymme i samband med årets ordinarie avtalsförhandlingar som inleds i mars 2017. Unionen varslar om konflikt då Almega inte kan acceptera Unionens krav på årliga avsättningar till flexpension, det vill säga extra pensionsavsättningar och en förstärkt möjlighet att gå ner i arbetstid inför pensionen. Förra veckan tecknade Unionen normerande avtal tillsammans med parterna inom industrin.


Friskola sundsvall centrum
besta koder ki

Strejkvarsel från Unionen och Sveriges Ingenjörer

Nästa höjning sker 2020 med 0,3 procent till totalt 0,7 procent, såvida inte annat överenskommes i avtalsförhandlingarna 2020. Om du har avstått avsättning till flexpension och fått motsvarande procent vid avståendetidpunkten som lön, kan du återta avståendet och få den aktuella kollektiva premienivån som pensionspremie istället förutsatt att arbetsgivaren godkänner det. Det är alltså arbetsgivaren som bestämmer om det går att hoppa tillbaka in i flexpensionssystemet. Avsättningarna till flexpension ligger inom ramarna för det befintliga ITP-systemet. Det är ett stabilt och tryggt system som förhandlas kollektivt för att generera största möjliga avkastning till så låga förvaltningsavgifter som möjligt. På så sätt kommer pengarna din personal till del på bästa sätt.

Seko kan strejka även om AD säger nej till Unionen

Flexpension i Tjänsteföretag innebär att en del av löneökningsutrymmet disponeras till en premie till Flexpension. Avsättningen kommer under 2017 att vara 0,2 % och motsvarande procentsats kommer att räknas av från 2017 års löneökningsutrymme i samband med årets ordinarie avtalsförhandlingar som inleds i mars 2017. Unionen varslar om konflikt då Almega inte kan acceptera Unionens krav på årliga avsättningar till flexpension, det vill säga extra pensionsavsättningar och en förstärkt möjlighet att gå ner i arbetstid inför pensionen. Förra veckan tecknade Unionen normerande avtal tillsammans med parterna inom industrin. Rapporten konstaterar att avsättningarna till de premiebestämda flexpensionerna skiljer sig mellan avtalsområdena och att det idag endast är de förmånsbestämda delpensionerna inom de offentliganställdas PA16 och KAP-KL som i praktiken kan utnyttjas bland de som går i pension de närmaste åren. Unionen och Svensk Handel har tecknat kollektivavtal för cirka 80 000 tjänstemän inom handeln.

Om Lena avstår höjs hennes fasta lön på 25 000 kr med 0,2 %. 5. Avigften till Collectum antas vara 1 procent av premien i enlighet med gällande regelverk i ITP. Avkastningsskatten beräknas till 0,6 procent i enlighet med Pensionsmyndighetens pensionsstandard. Förvaltningsavgiften är satt till 0,13 procent vilket motsvarar Alectas avgift för ickevalsalternativet i ITP. Hur går betalningen till? Betalningen för flexpension sker till Collectum.