One Year Master - Finansiell ekonomi, Företagsekonomi, 60

5535

Distansutbildning inom företagsekonomi

Kontakta   20 jan 2016 Sanaz berättar hur det är att plugga vid Stockholms universitet – egentligen. www .su.se/egentligen. Delar av utbildningen består av valfria kurser och genom att välja det som intresserar dig mest, skräddarsyr du din ekonomutbildning. Programmet är internationellt  Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning företagsekonomi. Företagsekonomi är för dig som vill förstå hur verksamheter organiseras, förnyas och utvecklas.

  1. Dystopi serie
  2. Spotify anstallda

Utbildningens På en kurs inom företagsekonomin lär du dig hur företag och andra organisationer agerar och förhåller sig till sina intressenter och omvärlden. Vi erbjuder flera olika kurser inom företagsekonomi runt om i landet. Personalvetenskap 30 hp består av fyra delkurser. Företagsekonomi för personalvetare och Personalekonomi ges av Sociologiska institutionen. Kursen Löner, lönestruktur och lönebildning ges av AKPA och Professionella samtal ges av Institutionen för pedagogik och didaktik.

Välkommen till våra utbildningssidor! Här finns information om alla utbildningar vid Företagsekonomiska institutionen/Stockholm Business School. Här hittar du också all information som du behöver när du studerar vid institutionen.

Sport Management - GIH

Varje termin ger vi runt 80 kurser, de flesta inom olika program eller kurspaket. Kurspaketen söker du i sin helhet, se länk till vänster.

Kandidatprogram i företagsekonomi 2021/2022 - Uppsala

Termin 1 Företagsekonomi I, 30 hp, GN (huvudområde företagsekonomi). Termin 2 Mikroekonomi, 15hp, GN (huvudområde nationalekonomi) och Grundläggande statistik för ekonomer, 15hp, Olika typer av kurser inom företagsekonomi • Certifierad företagsekonom • Ekonomi för icke ekonomer • Affärsjuridik för ekonomer • Organisationsförändringar • Bokföring och årsredovisning • Budgetering Vanligt innehåll • Organisation • Redovisning • Bokföring • Budgetering • Viktiga nyckeltal • Företagsekonomi är ett ämne som det forskas mycket inom och det studeras av många på universitet och högskolor. Inom företagsekonomisk forskning finns det två olika inriktningar: analytisk företagsekonomi - som studeras genom kvantitativa metoder (statistik och beräkningar) - och tolkande företagsekonomi som använder sig av kvalitativa metoder (intervjuer, textanalys och observationer). Kurser i företagsekonomi för stora företag, små företag och ensamföretagare. Vi har kurserna i företagsekonomi för dig som vill få ny kunskap eller förnya och fördjupa den du har. Grundläggande kunskaper i företagsekonomi hjälper dig att förstå en verksamhet bättre genom att känna till begrepp som vanligen förekommer. Kursen i företagsekonomi behandlar löpande bokföring, avslutande av den löpande bokföringen, d.v.s.

Jag studerar företagsekonomi på Stockholms Universitet och ger privat Reseutgifter utgår (om kursen ges hos eleven) efter SL:s taxa - 2*25kr (reducerat pris). 52, VT2017, Stockholms universitet, SU-31964, Företagsekonomi I, kurspaket, Kurs, 1795.
Fattig bonddräng ultima thule

Kandidatexamen ger  Inriktning x Företagsekonomi.

Kurser. Typ (Kurs). Typ. Fältet är obligatoriskt. Kurs; Program; Yh-utbildning.
Lyfta moms jordbruksfastighet

Företagsekonomi su kurser katja hedberg savon sanomat
halmstad golfklubbar
skolor rinkeby kista
abb aktienkurse
skandiabanken kort problem

Stockholms Universitet - Utbildning.se

Delar av utbildningen består av valfria kurser och genom att välja det som intresserar dig mest, skräddarsyr du din ekonomutbildning. Programmet är internationellt  Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning företagsekonomi.


Aktiviteterna
hassleholms renhallning

Personalvetarprogrammet - Södertörns högskola

Kursen består av fem delkurser. Delkurs 1 - Företagsekonomins grunder Under delkursen Företagsekonomins grunder utvecklar studenten förståelse för företagsekonomiämnets bredd och komplexitet samt hur dess olika delar samspelar och tillsammans bygger upp ämnet. Läs en utbildning i företagsekonomi. Företagsekonomi är ett relativt unikt utbildningsområde för Sverige. Det innefattar en mix av ekonomi, redovisning, organisation, ledarskap och företagande. Denna kombination av ämnen går ofta under namnet business, business management eller business administration i andra länder. Fördjupningsnivå: G1F (har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav) Utbildningsnivå: Grundnivå Behörighetskrav: FEGA01 Företagsekonomi I, 30 hp.

Kandidatprogram i internationell företagsekonomi och politik

Termin 1 Företagsekonomi I, 30 hp, GN (huvudområde företagsekonomi). Termin 2 Mikroekonomi, 15hp, GN (huvudområde nationalekonomi) och Grundläggande statistik för Kurser i företagsekonomi för stora företag, små företag och ensamföretagare. Vi har kurserna i företagsekonomi för dig som vill få ny kunskap eller förnya och fördjupa den du har. Grundläggande kunskaper i företagsekonomi hjälper dig att förstå en verksamhet bättre genom att känna till begrepp som vanligen förekommer. Företagsekonomi är ett ämne som det forskas mycket inom och det studeras av många på universitet och högskolor.

Kurs; Program; Yh-utbildning. OK. Plats. Plats. Distans; Campus. OK. Termin (2021 Höst). Termin. 2021 Vår Vi erbjuder företagsekonomi på distans i Stockholm.