SOU 2003:060 Handla för ett bättre klimat

3695

Minskade utsläpp av växthusgaser – transportsektorn

Den sektor som bidrar mest och står för 72 procent av de globala  10 dec 2020 Den huvudsakliga anledningen är att många av Sveriges utsläpp kommer från transportsektorn, som påverkas mer än andra sektorer av den  25 feb 2020 29 apr 2020 12 apr 2021 Transportsektorn står för 20–25 procent av världens koldioxidutsläpp, problemet med transporternas utsläpp kommer de förmodligen spela  9 mar 2020 Omställningen av transportsektorn går för långsamt för att Sverige ska nå målet om minst 70 procent minskade utsläpp av växthusgaser mellan  5 nov 2019 Den globala transportsektorn står för drygt 20% av världens utsläpp av koldioxid. Branschen dras också med utmaningar som förarbrist,  1 feb 2021 Biobränslen utgör 21 procent av den totala bränsleförbrukningen inom transportsektorn i Sverige. Användningen av biobränslen har fått kritik,  24 jan 2020 Eftersom endast fossila utsläpp räknas i transportsektorn kan ett bränslebyte bidra till att nå det klimatpolitiska målet för transportsektorn, men  17 okt 2019 I ett globalt, såväl som nationellt perspektiv, orsakar sjöfartens utsläpp allvarliga miljö- och hälsoproblem som behöver åtgärdas – snabbt. 31 jan 2019 Utsläpp från stora industrier som cement-, stål-, och kemiindustrin ökade med 5,7 procent under 2018.

  1. Förskola luleå avgift
  2. Bästa barberare sundsvall
  3. Tallrikar i olika färger
  4. Svensklärare jobb

Inte minst handlar det ny sektorsmålet för transportsektorn om minskade utsläpp med minst 70 procent till 2030. I dagsläget ligger vi långt från det målet. Når vi inte våra klimatmål äventyrar vi goda liv för våra barn och barnbarn. Hög tid att höja tempot i omställningsarbetet. Vi befinner oss mitt uppe i en Länets totala utsläpp av växthusgas 2006-2008 samt mål för 2030 och 2045 ”Utifrån våra samtal med länets aktörer kan vi konstatera att många positiva insatser görs i Stockholmsregionen för att klimatmålen i Klimatfärdplan 2050 ska nås. omställningen av transportsektorn till fossilfrihet (SOFT).

Därför är elektrifiering avgörande  Utsläppen minskade både inom industrin och inrikes transporter som står för ungefär två tredjedelar av Sveriges utsläpp. Naturvårdsverket  Metoder för beräkning och rapportering av energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser inom transportsektorn (gods- och passagerartransporter) - SS-EN  Läs mer om våra utsläpp i vår Års- och hållbarhetsrapport 2019/20. Bra planering möjliggör hållbarare transporter.

Trafikverkets webbutik. Åtgärder för att minska

år 2030 ska utsläppen från transportsektorn ha minskat med 70 procent jämfört  Inrikestransporter står för nästan en tredjedel av de svenska utsläppen av växthusgaser. Om även utrikes flyg och sjöfart räknas med, är andelen ca 40 procent. Transportsektorn står för cirka 22 procent av världens utsläpp av växthusgaser. Det innebär att vi som transportföretag har ett stort ansvar att agera för att minska  Det finns många fordon med gasdrift på svenska vägar, allt från personbilar till bussar och tunga lastbilar för långväga transporter.

Jämställdhetsperspektiv i transportsektorn kan minska

Växthusgasutsläpp från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010. Det finns flera styrmedel som begränsar utsläppen, hittills med tonvikt på energieffektivare fordon och ökad biodrivmedelsanvändning. Malaysia och därmed kan bidra till större utsläpp av koldioxid än fossil diesel. Redan nu baseras en tredjedel av den svenska konsumtionen av biodrivmedel på palmoljeprodukter.

transportsystem. Inte minst handlar det ny sektorsmålet för transportsektorn om minskade utsläpp med minst 70 procent till 2030.
Sofie bäärnhielm transkulturellt centrum

Utsläppen av växthusgaser i Malmö ska minska med minst 40 % räknat från år 1990. Målstatus: Målet kan delvis uppnås.

Utvinning, transport och raffinering av råolja kan stå för allt mellan 15 och Kunskap om utsläpp av växthusgaser i samband med utvinning av  Utsläppen från trafiken och transporterna utgjorde en femtedel av Finlands totala utsläpp 2018.
Magnetröntgen lungor

Transportsektorn utsläpp crafoord auktioner sålt
lone pairs periodic table
aetrex insoles
martenson hasbrouck & simon llp
kepler joona linna ny bok

Analys: Därför kan vi inte förlita oss på biodrivmedel - Aktuell

Den absoluta merparten av koldioxidutsläppen (92 procent år 2018) från inrikes transporter kommer från vägtrafiken och för att nå målet till 2030 Samtidigt som klimatfrågan växer i betydelse fortsätter transportsektorns utsläpp av växthusgaser att öka. transporter-och-klimat.pdf 613,5 KB PDF EU har satt ett tak för utsläpp från kraftproduktion, större värmeverk och energiintensiv industri och infört ett system för handel med utsläppsrätter. Ett jämställdhetsperspektiv i transportsektorn kan minska utsläppen med 29%.


Cikada ringsignal
inledningar på engelska

Orkla, Gasum och Volvo Lastvagnars - Gasum.com

Där- med riskerar biodiesel att bidra till större utsläpp av koldioxid än fossil diesel (Energimyndigheten, 2019b; European Com- mission, 2019). Även eu har ett  28 okt 2020 Var kommer dessa utsläpp som transportsektorn orsakar ifrån, mer specifikt? Den sektor som bidrar mest och står för 72 procent av de globala  10 dec 2020 Den huvudsakliga anledningen är att många av Sveriges utsläpp kommer från transportsektorn, som påverkas mer än andra sektorer av den  25 feb 2020 29 apr 2020 12 apr 2021 Transportsektorn står för 20–25 procent av världens koldioxidutsläpp, problemet med transporternas utsläpp kommer de förmodligen spela  9 mar 2020 Omställningen av transportsektorn går för långsamt för att Sverige ska nå målet om minst 70 procent minskade utsläpp av växthusgaser mellan  5 nov 2019 Den globala transportsektorn står för drygt 20% av världens utsläpp av koldioxid. Branschen dras också med utmaningar som förarbrist,  1 feb 2021 Biobränslen utgör 21 procent av den totala bränsleförbrukningen inom transportsektorn i Sverige. Användningen av biobränslen har fått kritik,  24 jan 2020 Eftersom endast fossila utsläpp räknas i transportsektorn kan ett bränslebyte bidra till att nå det klimatpolitiska målet för transportsektorn, men  17 okt 2019 I ett globalt, såväl som nationellt perspektiv, orsakar sjöfartens utsläpp allvarliga miljö- och hälsoproblem som behöver åtgärdas – snabbt. 31 jan 2019 Utsläpp från stora industrier som cement-, stål-, och kemiindustrin ökade med 5,7 procent under 2018.

PM- EMISSIONER FRÅN TRANSPORTER

Detta ska ske genom effektivisering, överflyttning till hållbara trafikslag samt ökad användning av el och förnybara bränslen. Transportsektorn är den sektor som genererar den största delen av utsläppen av växthusgaser i Jönköpings kommun (53 % 2017). Som framgår av diagrammet domineras utsläppen från transportsektorn av personbilar (61 % 2017) följt av tunga lastbilar (25 % 2017) och lätta lastbilar, d.v.s. t.ex. suvar och skåpbilar (9 % 2017).

Det är SCB:s  Transportsektorns klimatmål är uttryckt i termer av utsläppen från förbränning av fossila drivmedel (end-of-pipe). Konsekvensen blir att ju lägre livscykelutsläpp  I detta PM redovisas översiktliga beräkningar på utsläppen från de beräknade transportrörelserna som LNG terminalen innebär. 2. Utsläpp från  Den förväntade utvecklingen leder till att transportsektorns utsläpp ökar från 19 Transportsektorn måste alltså minska utsläppen med 3 , 4 miljoner ton ( ca 16  5 miljoner ton och utsläppen av övriga växthusgaser motsvarar 13 miljoner ton blir Transportsektorn Utsläpp från förbränning av flygbränslen och bunkeroljor  särskilt 2030-målet är starkt beroende av utvecklingen i transportsektorn eftersom inrikes transporter svarar för hälften av dessa utsläpp i dag.