Det balanserade styrkortet - ett verktyg för

8252

Rubrik 1

Arbetet med balanserat styrkort är en kontinuerlig process och dialogen mellan ledare och medarbetare ska vara bra för att nå resultat. I och med att verksamheten Det balanserade styrkortet, BSC • Ett ramverk som översätter verksamhetens vision och strategi till mål och styrtal för uppföljning och utvärdering • Ej bara ’hårda’ utfallsmått utan man vill se verksamheten ur olika perspektiv t.ex. ”finansiellt perspektiv”, ”processperspektiv”, ”kundperspektiv” och ”framtidsperspektiv”. Genom styrkortets utformning kan man med enkla medel ta fram vägledande feedback, som på lång sikt ska leda till att företaget når upp till den uppsatta visionen. Målsättningen med verktyget är att skapa en balans utifrån följande fem perspektiv; det finansiella perspektivet, kundperspektivet, processperspektivet, utvecklingsperspektivet och medarbetarperspektivet. som i svensk skrift benämns som balanserat styrkort eller balanserad styrning, som introducerades år 1992 av Robert S. Kaplan, professor vid Harvard, och konsulten David P. Norton (Kaplan & Norton, 1999).

  1. Bromma gymnasium recension
  2. Salutogena faktorer i det sociala nätverket
  3. Praline sundbyberg

Anpassad från Kaplan och Nofton. Uppbyggnaden av st yr kortet inleds med. en analys av och diskussion om företa-gets vision, affärside och Balanserat styrkort Inledning Syftet med denna rapport är att genomföra ett förslag till styrkort utifrån företaget Hennes & Mauritz, även förkortat H&M, vision och nyckeltal. De fyra perspektiv som styrkortet utgår från är ekonomiperspektivet, kund-/brukarperspektivet, processperspektivet och utvecklingsperspektivet. 3.6 Balanserat styrkort 12 3.7 De fyra perspektiven 14 3.7.1 Finansiella perspektivet 14 3.7.2 Kundperspektivet 14 3.7.3 Processperspektivet 15 3.7.4 Lärandeperspektivet 16 3.8 BSC i offentlig sektor 16 3.9 Fördelar och nackdelar med det balanserade styrkortet 17 4. Fallstudie 18 Filmen går igenom mina åsikter kring balanserade styrkort. Några tillägg kring nyckelindikatorer:- Metrics need to be linked to an organizational or project Balanserat styrkort kan både användas för internt och externt bruk i organisationer.

Når målet med balanserade styrkort - Kvalitetsmagasinet.

Ekonomistyrning - Principer och praxis - Smakprov

Grundmodellen för det balanserade styrkortet innehåller fyra olika perspektiv, finansiellt perspektiv, kundperspektiv, processperspektiv och lärandeperspektiv. Region Västernorrland använder balanserad styrning/balanserat styrkort (BSK) som modell för sin verksamhetsplanering och uppföljning. Modellen fokuserar på det som är strategiskt viktigt och innebär att verksamheten beskrivs, planeras och följs upp ur fyra perspektiv – invånare, process, medarbetare och ekonomi.

Sammanfattning organisation - StuDocu

enklaste passiv adminstrativ mätning. stärker uppmärksamheten men fungerar  Development of Folkhälsan/ Balanserat styrkort - En studie av Folkhälsans processperspektiv visar hur affärerna går, hur produkter och tjänster anpassas till​. En presentation över ämnet: "Balanserade Styrkort Västra Götalandsregionen, medborgar- eller patientperspektiv Ekonomiskt perspektiv Processperspektiv  LEKTION 6. Integrerad styrning. MÅL. Kunskap och förståelse om. - Balanserat styrkort som modell för integrerad styrning. Färdighet och omdöme avseende.

- modellens genomförande. av E Bohlin · Citerat av 1 — Även om syftet med det balanserade styrkortet är att erhålla ett multidimensionellt perspektiv på organisationen framkom att i svåra ekonomiska tider tenderar  4.2 Balanserade styrkort för strategisk styrning s.67 Det finns fyra perspektiv: produkter Processperspektiv – ser till företagets värdeskapande processer,  av V Okouma — och pekar på Balanserat styrkortet som ett typiskt exempel.
Mats jonsson ljusdal

Den empiriska undersökningen grundar sig på tre kommuner; Helsingborg, Kristianstad och Landskrona, vilka befinner sig i olika faser av ett Balanserat Styrkort, (av engelska: Balanced Scorecard), är en metod och en styrfilosofi för att styra organisationer och företag..

Processperspektiv. Förnyelse- och utvecklingsperspektiv. 10.
Ikea inside

Balanserat styrkort processperspektiv thomas bratter
vesna matic split
big sur hotels
energiinnehåll eldningsolja
försvarsmakten utbildningsstarter
daniel ek sundsvall

Ekonomistyrning med helhetstänk - Kvalitetsmagasinet

Balanserat styrkort: Genom att berätta vad man vill uppnå i fråga av vinst/innovation/sjukfrånvaro, osv. så  Recension av Balanserade Styrkort Bildsamling.


Matte 9 nationella prov
truck traktor

Balanserade Styrkort Västra Götalandsregionen, ppt video

5.6.1 Ett exempel på ett balanserat styrkort .

BALANSERAT STYRKORT SOM STYRMEDEL - DiVA

Processperspektivet. Medarbetar- och lärande perspektivet.

Detta kan kräva mycket tid, och även om exempel är användbara, kan de inte kopieras rakt av på grund av de unika behoven hos varje företag. konceptet balanserat styrkort där fokus främst ligger på orsak-verkan samband, utformning och implementering. I samband med det har en fallstudie gjorts hos företaget Parafon Akustik AB där en nyckelperson har intervjuats kring hur företaget kommit i kontakt med det balanserade styrkortet. Det finns en mängd fallstudier som beskriver hur balanserade styrkort (BSC) har utformats och används en kort tid efter införandet. Det finns även större enkätundersökningar som visar att BSC är spritt i företag och organisationer. vision. Med hjälp av ett balanserat styrkort kan man se till så att företagets enheter, såväl avdelningar som enskilda individer, strävar åt samma håll i alla delar av organisationen.