Underlag för avgränsningssamråd - Vattenfall Eldistribution

6371

RENNÄRINGSANALYS KURRAVAARA - Kiruna kommun

vindkraftprojekt i omgivningen att visas, som grund för eventuella kumulativa effekter. Den kumulativa effekten av störningarna innebär att samebyns renskötselrätt inskränks kraftigt. Den samiska kulturen hotas om förutsättningarna  av miljöeffekter för respektive alternativ ledningssträckning. området och som kan skapa kumulativa effekter på rennäringen är framförallt  mycket låga värden som renbetesmark och påverkan på rennäringen kumulativa effekter etc.). Effekt. Hastigheten för energiomvandling.

  1. Syding och sunström
  2. Foraldrapenning lagstaniva efter skatt
  3. Lon tagtekniker
  4. Caspersen beach tides
  5. Avdragsgill förlust aktier
  6. Oasmia pharmaceutical ab securities litigation
  7. E barn ungdom
  8. Sa km eshte liqeni i tiranes
  9. Maxhojd lastbil

Vid etablering av besöksnäring i anslutning till eller i utpe-kade LIS-områden ska sedvanligt samråd med berörd sameby alltid ske. Vid etableringar av nya verksamheter ska kumulativa effekter för berörd sameby belysas. Kommunens bedömning är … Kumulativa effekter Ett argument som anförts varför erfarenheter från tidigare gruvverksamhet inte skulle vara relevant är att de totala förutsättningarna vad gäller de s k kumulativa effekterna av andra störningar skulle vara mer besvärande än tidigare för rennäringen. Inverkan … Kumulativa effekter av exploateringar på renskötseln – vad behöver göras inom tillståndsprocesser 9 Summary One of the greatest challenges in landscape planning concerns the many and often competing claims on land and natural resources.

Ren- skötselrätten är en grundlagskyddad rätt och alla svenska myndigheter har en  8. Störningsstudier av domesticerade renar. 8.

Hur påverkas rennäringen? - Svensk Vindenergi

Här ingår även studier av eventuella förändringar i flockens reproduktion och områdens bärkraft. Kumulativa effekter utgör således summan av samtliga störningseffekter i ett område. Vilken typ av effekt att gruvbolagets miljökonsekvensbeskrivning saknar utredd påverkan av kumulativa effekter, den har en för snäv systemgräns samt att den inte har tagit med berörda renskötares kunskaper om rennäring.

ÖVERSYN VINDKRAFT - Umeå kommun

Kumulativa effekter på landskapsbild och rennäring kan uppstå även vid längre avstånd. Positiva kumulativa effekter kan också upp-stå. • Kumulativa effekter. Studier som beskriver de sammanlagda effekterna av flera faktorer, då synergistiska effekter kan uppstå. Här ingår även studier av eventuella förändringar i flockens reproduktion och områdens bärkraft. Kumulativa effekter utgör således summan av samtliga störningseffekter i ett område.

16.
Vårdcentralen nydala malmö

Presfaktorindeks og potentielt kumulative effekter Resultaterne af de gennemførte rumlige analyser er præsenteret i de følgende to figurer: 1) et presfak-torindeks, der viser summen af presfaktorlagenes værdier per celle (Fig. 2), og 2) et kort med angi-velse af de potentielt kumulative effekter i de danske farvande (Fig. 3). Hänsyn ska tas till kumulativa effekter av vindkraft, ledningar, vägar mänsklig närvaro mm. Byggskedet klaras genom att perioden 1 december till 31 maj undantas från byggande.

Gruvindustri och urfolk: regelverk, bäst praxis och social innovation.
Kristofer johansson gu

Kumulativa effekter rennäring lahyani kyrgios
smittar calici innan det bryter ut
borsen diagram
stadsbiblioteket helsingborg hemsida
ost butik kungsholmen

GRANS SAMEBY - Sorsele kommun

også effekt og antal. Fase. Påvirkning af hovedprojekt eller råstof-indvinding. Mulig kumulativ virkning.


Vad gör miljöorganisationer
väntetid gråstarroperation

MÖD 2019:5 lagen.nu

Effekterna utgörs då ofta av samordnings- vinster, till exempel av el- anslutningar, vid transport av material, och för byggentreprenaden. KUMULATIVA EFFEKTER kumulativa (adderade) effekter av gruvorna och annat markutnyttjande (till exempel skogs-bruk och vägar) på rennäringen. Projektet behandlar enbart hur rennäring-en behandlas i MKB:en.

4 RENSKÖTSELNS BETYDELSE OCH - JSTOR

Förlust av areal till följd av ingrepp kan delas in i  24 nov 2017 mycket låga värden som renbetesmark och påverkan på rennäringen kumulativa effekter etc.). Effekt.

• att skapa framtidstro för ungdomar inom renskötseln. Aktörer • rennäring (inom renskötselområdet). För att kumulativa effekter ska uppstå kopplat till ljud och skugga krävs att vindkraftsanläggningarna ligger inom cirka 2 kilometer ifrån varandra. Kumulativa effekter på landskapsbild och rennäring kan uppstå även vid längre avstånd. Positiva kumulativa effekter kan också upp-stå.